علت کاهش سرعت رشد موها چیست؟

موها مهم ترین فاکتور زیبایی در هر فرد هستند. علاوه بر این موضوع, موها به عنوان یک پوشش از سر انسان در برابر عوامل مختلفی همچون تابش مستقیم نور خورشید و … محافظت می کنند. برخی افراد دچار کاهش و یا توقف در رشد موهایشان می شوند. کاهش سرعت رشد موها به عوامل متعددی بستگی […]