10 نوامبر 2020
ریزش مو در بیماران و دانستنی هایی در باره آن

ریزش مو در بیماران و دانستنی هایی در باره آن

ریزش مو در بیماران امری شایع است. برخی پس از پایان دوران درمان مجدد موهایشان رشد می کند, اما برخی دیگر به دلیل تاثیرات خود بیماری […]