ریزش مو در بیماران و دانستنی هایی در باره آن

ریزش مو در بیماران و دانستنی هایی در باره آن

ریزش مو در بیماران امری شایع است. برخی پس از پایان دوران درمان مجدد موهایشان رشد می کند, اما برخی دیگر به دلیل تاثیرات خود بیماری یا داروهایی که در دوران بیماری مصرف کرده اند, کم مو شده اند یا به طور کامل موهای خود را از دست داده اند. پروتز مو یکی از روش […]