ترمیم موی سر و نکاتی درباره آن

ترمیم موی سر و نکاتی درباره آن

روش های ترمیم موی سر به دلیل اینکه بر روی پوست کاشته نمی شوند معمولا طراوت و تازگی خود را از دست داده به همین خاطر هم دوام کوتاه مدتی دارند . البته روش های ترمیم مو هم در دوره ی دوام آن تاثیر بسزایی دارد که ما از روش های تقلبی یا اصلی و […]