جلوگیری از ریزش مو

ریزش موی سر یکی از معضلاتی است که بسیاری از زنان و مردان را درگیر نموده است. آثار منفی مربوط به زیبایی و به دنبال آن، کاهش اعتماد بنفس و کاهش حضور فرد در موقعیت های مختلف اجتماعی از جمله بارزترین نتایج ریزش موی شدید و یا مزمن می باشد. آیا علم پزشکی راهکار قطعی […]

ریزش مو در زمان شیمی درمانی

شیمی درمانی هرگز واژه خوشایندی نبوده و نخواهد بود. با این حال باید پذیرفت که در دنیای کنونی بسیاری از افراد با مشکلات و بیمارهای جدی و در نتیجه شیمی درمانی مواجه هستند. ما در این مقاله قصد داریم تا مبحث ریزش مو در زمان شیمی درمانی را مورد بررسی قرار دهیم. پروتز مو نیز […]